Wednesday, November 3, 2010

JURNAL REFLEKSI KESELURUHAN

Assalammualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Setelah 14 minggu dalam tempoh kuliah, akhirnya kelas SMP2252 Muzik Tradisional Malaysia berakhir dengan jayanya. Pelbagai inpu diberikan kepada pensyarah dan juga rakan sekelas yang lain.

Berdasarkan kepada kesemua minggu pembelajaran yang berlangsung, pelajar telah didedahkan dengan pelbagai perkara dan pendedahan. Sebagai contohnya, pelajar telah didedahkan dengan pembelajaran melalui blog. ini dapat membantu pelajar berurusan dengan pensyarah selepas waktu kuliah dan kemahiran dalam menulis blog juga dipertingkatkan. Jika sebelum ini pelajar tidak mengetahui cara untuk membangunkan blog, dengan kelas SMP2252 ini, pelajar dapat mengetahui cara dan menguruskan blog dengan betul. Dari segi penggunaan blog ini, ianya di lihat berjaya mencapai objektif yang diiginkan.

Dari segi kemahiran berfikir, saya lihat bahawa kemahiran berfikir pelajar juga telah meningkat. ini kerana, dengan pengajaran yang dilakuka oleh pensyarah, pelajar telah bertanya beberapa soalan bukan sahaja aras rendah, malah soalan aras tinggi juga. Perubahan ini dilihat mengikut minggu-minggu pembelajaran di mana pada di awal minggu-minggu pembelajaran, pelajar dilihat takut untuk bertanya soalan. tetapi apabila minggu-minggu seterusnya, pelajar dilihat berani mengajukan beberapa soalan-soalan penting untuk kemudahan pemahaman mereka.

Kolaboratif bermaksud kerjasama dalam kumpulan. Ini dapat dilihat dalam perbentangan hasil kerja kumpulan yang diberikan kepada pensyarah. Dengan tugasan yang diberikan kepada pensyarah mengikut tajuk, pelajar perlu bekerjasama dalam kumpulan untuk mengumpulkan maklumat dan berbincang untuk mempersembahkan hasil tugasan mereka. Pendekatan yang dilakukan oleh pensyarah dilihat berjaya menarik perhatian pelajar apabila video-video muzik yang berkaitan dipaparkan bagi tujuan memudahkan pelajar.

Disini, saya juga turut ingin memberikan beberapa cadangan dalam menambahbaik kelas SMP2252 ini. Pensyarah perlulah menyeimbangkan antara teori dan praktikal di mana jika dilihat sebelum ini, hanya teori yang lebih banyak diajar berbanding teknikal menyebabkan pemahaman pelajar adalah kurang dan hanya bergantung kepada teori sahaja. Dengan melakukan praktikal seperti bermain alat muzik, pelajar dapat merasai bagaimana alat muzik itu dimainkan dan pemahaman meraka akan lebih mengingkat. Selain itu, pelajar juga perlu membuat lawatan sambil belajar di tempat-tempat yang berkaitan dengan muzik seperti Aswara, Istana Budaya, Yayasan Warisan Johor dan sebagainya supaya mereka mendapat input yang lebih banyak selain input di dalam kelas.

Di harap, dengan beberapa cadangan yang diberikan ini, kelas SMP2252 ini dapat dijalankan dengan jayanya dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. sekian terima kasih.
Teruskan Membaca...

Sunday, October 17, 2010

JURNAL REFLEKSI

Perbentangan pada minggu ke-12 ini adalah perbentangan ulangan daripada kumpulan bertajuk Opera Cina dan Po Te Hi dan kumpulan bertajuk muzik sabah dan sarawak. Sebelum ini, perbentangan yang dilakukan oleh kumpulan bertajuk 'opera cina dan potehi' adalah kurang bermaklumat di mana mereka tidak membuat kajian lapangan dan maklumat yang disampaikan juga tidak merujuk kepada Opera Cina di Malaysia. Oleh sebab itulah mereka dibenarkan untuk membuat perbentangan sekali lagi. seterusnya, perbentangan disambung oleh kumpulan bertajuk 'muzik Sabah dan Sarawak'.

Persembahan opera cina adalah merupakan lakonan yang berasaskan kepada sebuah cerita. Ianya terdiri daripada beberapa pelakon. pelakon-pelakon ini dibezakan dari segi warna lukisan pada muka mereka di mana setiap warna melambangkan sifat-sifat yang ada pada pelakon tersebut. Bagi po te hi pula, po te hi adalah sama dengan opera cina, tetapi ianya merupakan patung kecil yang digerakkan dengan menggunakan beberapa jari tangan. Berdasarkan kepada persembahan kumpulan ini pada perbentangan kali kedua ini, kami mendapati bahawa perbentangan yang dilakukan sungguh bermaklumat di mana mereka telah menjalankan kajian lapangan di Aswara untuk mendapatkan maklumat mengenai opera cina dan po te hi ini walaupun pihak aswara tidak mempunyai kursus mengenai opera dan po te hi ini.

Seterusnya, perbentangan dari kumpulan bertajuk 'muzik Sabah dan Sarawak'. Perbentangan yang dilakukan adalah sederhana dari segi penyampaian dan juga maklumat yang diperoleh. Ini kerana, dilihat kepada penyampaian, mereka juga teragak-agak untuk mengetahui jenis-jenis alat yang digunakan oleh muzik Sabah dan Sarawak ini menyebabkan pelajar dari Sabah dan Sarawak terpaksa membantu. Sepatutnya, sebagai pembentang mereka seharusnya bersiap sedia dan mengenali dengan lebih terperinci mengenai alat-alat muzik dan juga muzik yang digunakan oleh Sabah dan Sarawak walaupun mereka bukanlah berasal dari Sabah dan Sarawak. Walaubagaimanapun, perbentangan yang dilakukan berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah dan masa yang diperuntukkan juga adalah cukup.
Teruskan Membaca...

Sunday, October 10, 2010

JURNAL REFLEKSI

Dalam minggu ke 11 ini, sekali lagi dipersembahkan perbentangan dari kumpulan bertajuk Ghazal. Pembentangan ini dijalankan sekali lagi adalah kerana maklumat yang disampaikan sebelum ini kurang. Pada perbentangan kali ini, kami mendapat maklumat yang mendalam mengenai Ghazal iaitu ghazal Johor dan juga Ghazal Parti. Sebelum ini, saya hanya mendengar mengenai Ghazal Johor sahaja. Tetapi dengan perbentangan yang dilakukan oleh kumpulan pembentang, telah membuka mata saya mengenai ghazal yang wujud selain ghazal Johor iaitu Ghazal Parti yang lebih popular di Pulau Pinang. Menurut kumpulan pembentang, ghazal Parti berbeza dengan ghazal Johor dari segi alat muzik, penari dan juga susunan muzik. Perkara yang jelas membezakan Ghazal Johor dan Ghazal Parti adalah dari segi penari di mana dapat dilihat bahawa Ghazal Johor tidak mempunyai penari berbanding Ghazal Parti yang mempunyai penari perempuan. Sebelum ini penari adalah terdiri daripada kaum perempuan. Tetapi telah ditukar kepada lelaki yang menyerupai perempuan atau lebih dikenali sebagai 'pondan'.

Seterusnya, semasa pembentangan berlangsung, kelas muzik tradisional ini dihadiri oleh pelajar-pelajar sekolah dan juga guru-guru pengiring. Oleh itu, perbentangan dijalankan seperti biasa dan dikhususkan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah. Setelah selesai, sesi soal jawab berlangsung dan terbuka untuk pelajar muzik tradisional, pelajar-pelajar sekolah dan juga guru-guru pengiring. Sesi soal jawab ini mempunyai faedah kerana dapat memberikan jawapan kepada pelajar yang kurang jelas mengenai Ghazal ini dan juga dapat membuktikan kemampuan pelajar dalam memahami dan menjawab soalan yang diajukan. Berdasarkan pemerhatian, saya mendapati bahawa kumpulan pembentang ini mempunyai pemahaman yang kukuh mengenai perkara yang disampaikan selain mempunyai keyakinan dalam menjawab soalan.
Teruskan Membaca...

Saturday, October 2, 2010

JURNAL REFLEKSI


Muzik Klasik India.

Dalam perbentangan minggu ke-10 ini, kami disajikan dengan perbentangan dari kumpulan Muzik Klasik India dan juga Muzik Orang Asli. Dalam perbentangan muzik klasik India, kumpulan pembentang telah memfokuskan muzik klasik India yang terdapat di Malaysia. Berdasarkan kepada perbentangan dan juga slide show yang mereka tunjukkan, saya mendapat pengetahuan berkaitan dengan muzik klasik India ini dimana muzik klasik India yang dimainkan adalah merupakan muzik yang berasal dari lagu dan ditukarkan menjadi not muzik yang dimainkan oleh pemainnya menggunakan alat-alat tersendiri iaitu nadaswaram, thavil, ghatam dan tabla. Berdasarkan kepada tayangan video yang ditontonkan kepada kami, saya terpegun dengan muzik yang menggunakan sitar dalam muzik klasik India ini. Muzik Klasik India mempunyai lengguk yang tersendiri. Walaubagaimanapun, saya kurang berpuas hati dengan kajian lapangan yang mereka jalankan dimana mereka tidak mempergunakan kesempatan yang mereka ada sewaktu berada di Batu Caves dengan merakamkan video muzik klasik India ini. Menurut pembentang, kesibukan dan kekurangan masa pihak sana menyebabkan mereka kurang mendapat maklumat. Selain itu, mereka juga tidak merakamkan temubual mereka bersama pihak sana. Ini mungkin boleh diatasi sekiranya mereka membuat persediaan yang rapi dengan membuat 'appointment' dengan pihak sana supaya pihak dari Batu Caves dapat membuat perancangan dan persediaan untuk muzik klasik India ini. Gaya persembahan yang dijalankan oleh kesemua pembentang cukup baik di mana mereka kelihatan bersedia dengan maklumat yang diperolehi dan serius semasa membentang hasil kerja mereka.Muzik Orang Asli.

Bagi muzik Orang asli, sebelum ini saya hanya didedahkan dengan tarian sewang sahaja. Perbentangan yang dijalankan menambah pengetahuan saya berkaitan muzik orang asli ini. menurut pembentang, terdapat banyak suku kaum orang asli ini. Menurut pembentang, suku kaum yang banyak ini menyukarkan pihak muzium untuk memasukkan maklumat ke dalam muzium di mana cuma terdapat suku kaum yang popular sahaja. Muzik orang asli yang popular adalah tarian sewang di mana sewang ini bertujuan untuk menyembuhkan penyakit. terdapat dua bahagian dalam sewang ini, iaitu sewaktu ritual perubatan dijalankan dan juga selepas habis berubat. Semasa berubat, ia dijalankan selama 7 hari. Setelah penyakit berjaya disembuhkan, tarian sewang dijalankan. tarian sewang ini dilakukan dengan menari mengelilingi bulatan. Mereka akan berhenti bersewang untuk meminum arak dan kembali bersewang. Kami juga mendapat maklumat berkaitan dengan alat-alat muzik yang digunakan oleh orang asli di mana kebanyakan alat muzik yang dimainkan adalah berasal dari buluh. ini kerana kehidupan mereka yang tinggal di hutan menyebabkan mereka mempergunakan sumber hutan yang ada. Berdasarkan kepada gaya persembahan, mereka kelihatan mempunyai cukup maklumat untuk disampaikan. Kajian lapangan yang mereka jalankan juga agak baik cuma kekurangan maklumat yang terdapat dalam muzium menyebabkan maklumay yang diperolehi tidak lengkap. walaubagaimanapun, mereka tidak merekodkan aktiviti mereka di dalam muzium sebagai bukti kajian lapangan mereka.
Teruskan Membaca...

Thursday, September 23, 2010

JURNAL REFLEKSI


Ghazal


Dalam minggu ke-9, kami dipersembahkan dengan perbentangan dari kumpulan bertajuk ghazal dan opera Cina. Bagi kumpulan pertama, mereka membentangkan tajuk Ghazal dimana ghazal bermaksud nyanyian puisi bertemakan cinta. Ianya berasal dari Timur Tengah khasnya Parsi sebelum kedatangan Islam. Ghazal juga merupakan ungkapan cinta tentang perpisahan dan kesunyian. Terdapat 2 jenis ghazal iaitu seni ghazal Johor dan Ghazal Parti. Seni ghazal Johor adalah popular di Johor manakala Ghazal parti adalah popular di Pantai Barat Semenanjung.
Bagi persembahan Ghazal, antara alat-alat yang digunakan adalah mengikut kategori. Bagi kategori kordofon, Ud, Gitar dan juga Violin digunakan. Bagi aerofon, harmonium digunakan. Bgai kategori membranofon, tabla bamya dan bagi kategori Idiofon, tamborin dan marakas digunakan. Bagi struktur nyanyian Ghazal, ia terdiri dari 'masuk lagu', 'patah lagu', dan 'mengalun lagu'.

Berdasarkan kepada perbentangan, saya dapat membezakan perbezaan antara ghazal parti dan juga seni ghazal johor. Bagi ghazal parti, terdapat seorang penari akan menari dalam persembahan ghazal tersebut. Muzik yang dimainkan adalah berentak rancak. Saya mendapati bahawa pakaian yang digunakan seperti topi yang dipakai oleh pemain adalah topi boria. Ini mungkin disebabkan pengaruh dari Pulau Pinang yang terkenal dengan boria. Bgai seni Ghazal Johor, ianya lebih kepada berentak perlahan dan lebih kepada kemelayuan. Walaupun ianya berentak perlahan, seni ghazal johor ini juga terdapat dalam rentak rancak.

Berdasarkan kepada perbentangan yang dijalankan, saya mendapati bahawa kebanyakan maklumat yang diperoleh tidak mencukupi sehingga menyukarkan saya untuk memahami dengan lebih mendalam. Saya juga mendapati bahawa kajian lapangan yang dijalankan kurang memberi maklumat.Opera Cina

Perbentangan seterusnya adalah bertajuk Opera Cina. Opera Cina adalah merupakan persembahan 'dialog berirama'. Ianya adalah persembahan dari kaum Cina. Terdapat pelbagai jenis opera mengikut kedudukan kawasan seperti opera Beijing, opera henan dan lain-lain lagi. Terdapat 4 watak dalam opera cina ini iaitu 'Sheng' iaitu lelaki, 'Dan' iaitu wanita, 'Jing' sebagai lelaki wajah berlukis dan 'Chou' sebagai pelawak lelaki. Dalam persembahan opera cina ini, antara alat-alat yang digunaka adalah 'Jinghu' iaitu sebuah biola tajam kecil, 'yueqin' iaitu kecapi yang berbentuk lingkaran dan lain-lain lagi.

Berdasarkan kepada perbentangan yang dijalankan, saya mendapati bahawa kumpulan ini tidak bersedia dari segi penyampaian dan juga maklumat yang dipersembahkan. Penyampaian yang dilakukan seperti tidak serius dan maklumat yang diperoleh adalah kurang dan tidak berkaitan dengan muzik tradisional dalam konteks Malaysia. Saya mendapati bahawa kumpulan ini tidak menjalankan kajian lapangan bagi mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan dengan opera. Hasilnya, maklumat yang disampaikan tidak berjaya.


VIDEO BAGI GHAZAL DAN OPERA CINA

Ghazal Johor


Ghazal Parti


Opera Cina
Teruskan Membaca...

Saturday, September 4, 2010

JURNAL REFLEKSI


Minggu ke-8 menyaksikan kumpulan seterusnya yang membentangkan tajuk Boria. Boria adalah merupakan muzik jenis teater yang amat popular di Malaysia khususnya di Pulau Pinang. Sejarah asal boria adalah dikaitkan dengan peristiwa Karbala di Parsi.

Dalam alat muzik boria ini, ianya telah berubah mengikut peredaran masa. Namun, alat muzik seperti violin, marwas, gendang pandang, akordian dan harmonika adalah digalakkan.

Di dalam persembahan boria, terdapat 2 bahagia atau segmen iaitu sketsa dan juga nyanyian. Pada kebiasaannya, seorang tukang karang akan membawa tongkat penunjuk dan akan menyanyi. Rangkap karangan boria dihujung sukatannya adalah sama setiap rangkap dan kisahnya adalah berkaitan dengan sketsa yang dipersembahkan.

Pada segmen pertama, ianya merupakan sketsa sebabak manakal segmen kedua adalah persembahan pergerakan / tarian yang seragam mengikut kreativiti kumpulan. Tukang Karang akan memulakan rangkap pertama secara solo sambil menggoyangkan tongkat dan Sailor (penari latar) akan menyahut rangkap pertama beramai-ramai. Kebiasaannya, tukang karang akan menyampaikan rangkap-rangkap yang mengandungi isi, mesej dan nasihat yang berkaitan dengan tema Boria itu dipersembahkan dan rangkap itu juga mestilah mempunyai perkaitan dengan apa yang dilakonkan dalam sketsa segmen pertama persembahan. Rangkap Boria diakhiri dengan ucapan terima kasih, pengunduran diri dan memohonkemaafan sekiranya persembahan mengentuh atau mengguris perasaan penonton.Teruskan Membaca...

Sunday, August 29, 2010

JURNAL REFLEKSI


Minggu ke-7 merupakan minggu perbentangan 2 kumpulan berkaitan dengan topik yang telah dipilih. Pada minggu tersebut, kumpulan saya iaitu 1 bersama dengan kumpulan dari group no 2 telah melakukan perbentangan berkaitan dengan sejarah muzik tradisional Malaysia dan zikir.
Dalam perbentangan kumpulan saya iaitu 1, kami telah menerangkan berkaitan dengan sejarah perkembangan alat muzik tradisional iaitu di mana sejarah bagaimana muzik-muzik tradisional di Malaysia ini di bawa ke dalam Malaysia. Ini termasuklah pengaruh dari India, China, Timur Tengah, Barat dan juga Kepulauan Melayu itu sendiri. Selain itu, kami juga telah menerangkan mengenai alat-alat muzik yang berasal dari pengaruh luar di mana kami membahagikan alat-alat tersebut mengikut kategori iaitu kordofon, membranofon, idiofon dan juga aerofon. Dengan perbentangan yang telah kami jalankan, kami telah memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai sejarah kemasukan pengaruh luar ini ke atas Tanah Melayu khususnya dari segi muzik tradisional.

Setelah itu, perbentangan diteruskan dengan kumpulan 2 iaitu zikir. Berdasarkan dengan perbentangan yang telah dijalankan, pengertikan zikir adalah memperingati Allah. Ianya merupakan rangkaian iman yang diperintahkan supaya manusia sentiasa memperingati Allah. Zikir terbahagi kepada dua iaitu zikir qalbi dan zikir lisani. Terdapat beberapa abad untuk berzikir seperti memperlahankan suara, menumpukan ingatan kepada Allah serta menjiwai apa yang dibaca dan diucapkan dengan kalimah yang betul sesuai dengan waktu dan tempat berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diterangkan Allah di dalam Al-Quran.

Berdasarkan kepada perbentangan yang dilakukan pada minggu ke-7 ini, ianya telah menambahkan pengetahuan saya berkaitan dengan sejarah dan juga zikir.
Teruskan Membaca...
 

BLOG KUMP. A

BLOG KUMP. B

BLOG KUMP. C

SMP2252 Asmaliza Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template